volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaCeník speciálních úkonů

V případě hodinového tarifu je zákazníkovi účtována vždy první započatá hodina v plné výši a dále pak každá započatá půlhodina.

Tento ceník se nevztahuje na služby Triple Play a RIO WAVE.

Veškeré ceny úkonů jsou smluvní a jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

Speciální úkon Cena
Technický průzkum
(zjištění dostupnosti služeb elektronických komunikací sítě 802.cz)
0,- Kč
Změna služby
(snížení/navýšení rychlosti bez nutnosti výměny technologie)
0,- Kč
Dohledání a přiřazení platby
(finanční ocenění dle náročnosti dohledání platby - chybně zadaný VS, bez uvedení VS, ...)
0 - 100,- Kč
Úprava daňového dokladu
(pouze změna v označení plátce - lze provést max. 3 měsíce zpětně v daném kalendářním roce, ostatní požadavky na úpravu daňového dokladu NELZE akceptovat)
600,- Kč
Vystavení nadstandartních potvrzení na přání zákazníka 100 - 600,- Kč
Reaktivační poplatek v případě stěhování stávajícího klienta
(platí pouze v případě přestěhování stávajícího klienta do bytu s nainstalovanou funkční přípojkou k 802.cz, tedy není nutný výjezd technika - neplatí pro nové zákazníky)
300,- Kč
Placený vstup do serverovny za přítomnosti technika
(hodinová sazba - nad rámec řádné pracovní doby, stanovené poskytovatelem)
500,- Kč
Restart serveru pracovníkem RIO Media a.s.
(úkon v rámci řádné pracovní doby poskytovatele)
300,- Kč
Placená poradenská služba technika
(hodinová sazba - poradenská služba činěná elektronickou poštou, telefonicky, v listinné podobě, či osobní konzultací dle požadavku zákazníka)
600,- Kč/hod.
Zásah programátora (hodinová sazba) 1600,- Kč/hod.
- přeřazení finančních prostředků mezi účty zákazníka v případě chybné platby 200,- Kč
- záměna přiděleného VOX čísla za přenesené číslo od jiného operátora 300,- Kč
- sloučení účtů zákazníka v systému 802.cz 300,- Kč
- rozdělení účtů zákazníka v systému 802.cz 500,- Kč
- změna objednávky VoIP zařízení "ZADARMO" 300,- Kč
Placený zásah servisního technika (hodinová sazba + doprava 7,50 Kč/km) 400,- Kč/hod.
- platí také v případě závady na straně zákazníka  
Ostatní placené úkony
- 2. a další odeslání zařízení 150,- Kč
- posouzení technického stavu zařízení 200,- Kč

Pro provedení úkonu je potřeba mít dostatek finančních prostředků na Vašem klientském účtu (viz tabulka výše). Nebudete-li tento požadavek splňovat, nebude možno úkon provést.

Zablokování dodávky služeb a zboží v případě neuhrazení závazku zákazníkem

RIO Media a.s. si vyhrazuje právo neposkytnout zákazníkovi servis, a to ani pozáruční v případě, že existuje neuhrazený závazek zákazníka po lhůtě splatnosti. RIO Media a.s. si ve stejném případě vyhrazuje právo zablokovat zákazníkovi dodávku služeb, či zboží dle vlastního uvážení, a to až do doby vyrovnání jeho závazku v celém rozsahu včetně příslušenství.navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah