volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:aktualityRoaming mezi sítěmi 802.Spot a inWi-Fi

Datum publikování aktuality: 19.11.2004, 18:11

Mattes AD, s.r.o. (provozovatel 802.Spot) a IPEX, a.s. (provozovatel inWi-Fi) podepsali dohodu o roamingu svých WiFi sítí, aby umožnili svým uživatelům využívat výhody WiFi připojení v ještě více lokalitách.

Pro současné uživatele to znamená, že ačkoliv jsou klienty pouze jedné z těchto sítí, mají možnost se připojit i v oblastech pokrytých partnerskými HotSpoty. Síť s významně větším geografickým pokrytím se však stává mnohem lákavější i pro nové uživatele WiFi připojení.

Kromě roamingové dohody s partnerskou sítí dochází v současné době i k výraznému rozšíření vlastní sítě 802.Spot o další lokality a vysílače.

Aktuální seznam HotSpotů je uveden pod odkazem Pokrytí 802.WIFI

...výpis všech aktualitnavigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah