volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:aktualityMattes AD podporuje výzkum

Datum publikování aktuality: 30.6.2005, 10:43

Společnost MATTES AD se již řadu let věnuje připojování komerčních subjektů a domácností k Internetu. V nedávné době se zaměřila i na podporu výzkumu.

 

Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita, konkrétně Institut Geoinformatiky umístil na chatu Meteorologické stanice Lysá hora víceúčelovou GPS stanici. Hlavní uplatnění je jako referenční stanice pro diferenční GPS měření. Slovo diferenční znamená, že systém koriguje chybu určení polohy diferenční metodou. K tomu slouží přesná referenční stanice (báze na Lysé Hoře), jejíž poloha je známa s velkou přesností a tato stanice neustále monitoruje polohu satelitů a jejím výstupem je korekční referenční signál. Na tomto bodě jsou pak určovány rozdíly - diference mezi předem známými a aktuálně udávanými souřadnicemi báze, které jsou pak v reálném čase nebo dodatečně výpočetním programem zaváděny do měření mobilní jednotky. Této skutečnosti se využívá k významnému zvýšení přesnosti v určování polohy uživatelských přijímačů.

 

Druhotným úkolem bude frekvenční měření na více vlnových délkách s různými družicemi.  Na základě rozdílů chování různých frekvencí při průchodu atmosférou, troposférou, ionosférou k jednotlivým družicím lze modelovat stav těchto vrstev.

 

Báze na Lysé Hoře se skládá z GPS příjmače Trimble 5700 (http://www.trimble.com/5700.shtml), antény Zephyr (http://www.trimble.com/zephyrant.html) a osobního počítače se speciálním software. Meteočidla jsou od firmy Papouch s.r.o (http://www.papouch.com/) . Stránky s aktuálními daty o této stanici(http://pecny.asu.cas.cz/vesog/stanice/lyshh.html).

 

Společnost MATTES AD se zhostila nelehkého úkolu, kterým je zajištění spolehlivého připojení k Internetu v nepříznivých klimatických podmínkách na vrcholu Lysé Hory, aby výzkumníci mohli nepřetržitě sledovat data, která bude tato stanice produkovat.

...výpis všech aktualitnavigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah