volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:aktualityPro klienty NEURON.CZ, s.r.o. / KOTEK, s.r.o. / dominet, s.r.o.

Datum publikování aktuality: 21.9.2006, 10:17

Vážení klienti, majitelé a správci nemovitostí,

v souvislosti s přetrvávajícím stavem pochybností, různými osobami a zejména novým jednatelem společnosti dominet, s.r.o. panem Radvanem Nováčkem, který zcela neformální cestou ventiluje své přesvědčení o neplatnosti ujednání řádně uzavřené smlouvy mezi společností dominet, s.r.o. a KOTEK, s.r.o./NEURON.CZ, s.r.o. ze dne 15.10.2005 a následně i smlouvy mezi společností NEURON.CZ, s.r.o. a společností MATTES AD, spol. s r.o. ze dne 29.08.2006, na základě kterých se naše společnost jednoznačně stala vlastníkem telekomunikačních technologií k připojení sítě Internet, převzala smlouvy s klienty a následně tedy se stala i poskytovatelem služeb elektronických komunikací obracíme se na vás se žádostí o zvážení veškerých níže uvedených skutečností, které by měly vést k Vašemu objektivnímu úsudku.

K osobě pana Nováčka lze z veřejných listin-zápisu v obchodním rejstříku zjistit tyto skutečnostiVstupem společnosti MATTES AD, spol. s r.o. do právního vztahu se společností NEURON.CZ, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy ze dne 29.08.2006 došlo při fyzickém předávání technologií v jednotlivý lokalitách dle této smlouvy dne 31.08.2006 k neplánovanému osobnímu setkání zástupců společnosti MATTES AD, spol. s r.o. a panem Kolaříkem v kanceláři sídla společnosti NEURON.CZ, s.r.o. v Praze, Vaníčkova 2, kde jsme byli osočeni tvrzením, že žádná smlouva mezi společností dominet, s.r.o. a KOTEK, s.r.o. (NEURON.CZ, s.r.o.) neexistuje. Přítomný pan Kolařík, pro nás zcela neznámá osoba se představil jako zástupce společnosti NEURON, který se společně s panem Radvanem Nováčkem stará o funkčnost a správu sítě. Zda je tak činěno ze zaměstnaneckého poměru, či jako spolupráce externí firmy, nám nebylo sděleno. S ohledem na skutečnost, že tento pán měl přístup do kanceláře na adrese sídla společnosti NEURON.CZ, s.r.o., požadovali jsme vysvětlení, z jaké pozice tedy za tuto společnost vystupuje. Toto nám nedokázal přesně specifikovat, údajně byly mezi společností NEURON.CZ, s.r.o. nadstandardní vztahy, které však nebyl schopen doložit jakoukoli smlouvou, či jinou dohodou. Z jednání pana Kolaříka, nyní jednatele nově založené společnosti Neuron Online, s.r.o., bylo jednoznačně zřejmé, že byli společně s panem Nováčkem přesně informováni o veškerých aktivitách, činěných společností NEURON.CZ, s.r.o. po účinnosti kupní smlouvy ze dne 15.10.2005, tedy tvrzení o jakémkoli zneplatnění této smlouvy považujeme za zcela účelové. Máme za to, že pokud by jakákoliv společnost byla prokazatelně takovýmto právním krokem poškozena, zejména ve smyslu tvrzení pana Nováčka o „ukradení firmy“, neprodleně by k obhájení, či domožení se svých oprávněných nároků přistoupila soudní cestou, tedy podala žalobu na neplatnost smluvního dokumentu, nikoli šířením domnělého tvrzení vývěskami přípisu s uvedením společnosti dominet, s.r.o., logem společnosti NEURON.CZ, s.r.o. a podpisem jednatele pana Nováčka. Rovněž volbu názvu nově založené nástupnické společnosti Neuron Online, s.r.o. chápeme jako zcela účelovou, zavádějící a umožňující uvedení třetích stran v omyl.

Veškeré tyto skutečnosti pro naši společnost, která uzavřela smlouvu se společností NEURON.CZ, s.r.o. v dobré víře a nadále má snahu dostát veškerým smluvním ujednáním, jakož i jednat s vlastníky nemovitostí, kde je předmětná technologie umístěna (nyní již ve vlastnictví společnosti MATTES AD, spol. s r.o.), o dalších podmínkách vzájemné spolupráce (mimochodem se právě zde často setkáváme s neplněním smluvních ujednání jak ze strany společnosti dominet, s.r.o., tak následně NEURON.CZ, s.r.o., zejména finančního, či jinak smluvně sjednaného plnění za umístění této technologie) jsou velice nepříjemné a ztěžují jednání s vlastníky nemovitostí, se kterými máme snahu sjednat si přesné podmínky a tyto také dodržovat tak, jak je zvykem a běžnou praxí při obchodní činnosti naší společnosti.

MATTES AD, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a od roku 1996 podniká v oblasti komerčního poskytování služeb elektronických komunikací. Kromě bezdrátové technologie, kterou se MATTES AD, spol. s r. o. zabývá od konce 90. let minulého století, se přes tři roky věnuje především výstavbě optických metropolitních sítí. Informace o veškerých produktech této společnosti lze nalézt na portále www.802.cz, příp. informace o firmě lze nalézt na www.mattes.cz Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč, jednateli společnosti je JUDr. Milada Peřinová a její syn Petr Pobořil, kteří jednají ve shodě, což je zárukou pro vyloučení jakýchkoli vzájemně odporujících rozhodnutí v souvislosti s činností společnosti. Domovská základna naší společnosti, která zaměstnává 45 pracovníků je ve Frýdku-Místku, ale ani Praha není pro nás novou lokalitou, již více jak 8 let je v činnosti naše pobočková kancelář, naše vysílací body máme umístěny na strategických místech téměř v rámci celé Prahy a naše klientela je jak z řad domácností, tak velkých akciových společností či firem.

Poskytujeme širokou nabídku služeb elektronických komunikací od připojení k síti Internet, hlasové služby až po nově připravované služby IPTV, které v současné době testujeme před spuštěním „ostrého“ provozu. Máme za to, že z výše uvedených skutečností lze dospět k objektivnímu posouzení situace, a to povede k navázání vzájemné spolupráce a uzavření obchodního vztahu s naší společností.

Vážení klienti a vlastníci /správci/ nemovitostí, máme zájem o zachování velice korektního jednání vůči všem stranám, se kterými v rámci naší obchodní činnosti spolupracujeme.Vzhledem k tomu, že se objevily pokusy zpochybňovat, že společnost KOTEK, s.r.o. (později NEURON.CZ, s.r.o.) odkoupila "všechna technická zařízení vč. příslušenství, nutná k bezproblémovému provozu a servisu internetové sítě, a všechny obchodní smlouvy, uzavřené s klienty na poskytování internetového připojení, hlasové služby apod." od společnosti dominet, s.r.o. již dne 15. října 2005, zveřejňujeme nyní po dohodě s jednatelem společnosti NEURON.CZ (dříve KOTEK, s.r.o.) elektronickou kopii této kupní smlouvy:

strana 1 - strana 2 - strana 3
(pro zobrazení dokumentu klikněte na číslo strany)Obchodní firma MATTES AD, spol. s r.o. se sídlem Masarykova 1117, Frýdek-Místek na základě smlouvy ze dne 29. srpna 2006 převzala veškeré technické zařízení, projekty a také klienty firmy NEURON.CZ, s.r.o., využívajících služeb elektronických komunikací s právem převodu do systému 802.cz.Dle smlouvy ze dne 15. října 2005 firma KOTEK, s.r.o. odkoupila mimo jiné všechny obchodní smlouvy uzavřené s klienty na poskytování internetového připojení, hlasové služby apod. od firmy dominet, s.r.o. se sídlem Praha 6, Nad Želivkou 559.

Dle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116672 obchodní firma KOTEK, s.r.o. provedla změnu názvu obchodní firmy na NEURON.CZ, s.r.o. se sídlem Praha 6, Vaníčkova 2, ke dni 26. 5. 2006.

Veškeré další informace byly klientům NEURON.CZ / KOTEK zaslány dopisem.

Pokud se v uplynulé době někdo pokusil zpochybnit smluvní vztah mezi firmou MATTES AD, spol. s r.o a NEURON.CZ, s.r.o/KOTEK, s.r.o. (dominet, s.r.o.) jednal zřejmě s úmyslem poškodit firmu MATTES AD, spol. s r.o. a klienty.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte na:

emailové adrese: obchod@802.cz

telefonicky na číslech: +420 558 608 608, +420 558 608 111 nebo +420 558 608 333

...výpis všech aktualitnavigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah