volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:telefon802 TRUNK 20

Služba 802 TRUNK 20 je určena pro připojení zákaznické VoIP ústředny k naší operátorské ústředně. 20 vyhrazených hlasových kanálů v tomto případě umožní až 20 současných externích hovorů z ústředny klienta. Počet interních (vnitrofiremních) hovorů závisí na použité ústředně na straně zákazníka a není naší službou ovlivněn.

Podmínkou správného provozování služby je umístění telefonní ústředny na veřejnou IP adresu! Služba SIP trunk umístěná za překladem adres NAT nebude fungovat správně.

Součástí služby je směrování určeného bloku telefonních čísel na zákaznickou pobočkovou ústřednu. Ke službě 802 TRUNK 20 můžeme vyhradit rozsah až 100 telefonních čísel, což umožní provozovat na straně klienta až 100 poboček s přímým telefonním spojením.

Klienti provozující call centrum volí službu tak, aby počet hovorových kanálů (trunků) odpovídal počtu aktivních operátorů ve špičce. V případě call centra je zpravidla na ústřednu směrováno pouze jediné telefonní číslo a příchozí hovory jsou pak ústřednou automaticky nebo za pomoci IVR rozdělovány mezi operátory.

Hovorné u služby 802 TRUNK 20 je účtováno měsíčně, ale zákazník kryje své hovory zálohou na svém klientském účtu. Samozřejmostí je online výpis všech hovorů v klientském účtu 802.cz.

Základní podmínky pro využití služby 802 TRUNK 20:

cena: 500 Kč + DPH (měsíčně)
zřizovací poplatek (ZP): 8000 Kč + DPH (jednorázově)

objednat službu 802 TRUNK 20navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah