volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaNastavení připojení pro mobilní telefon Nokia E61

Upozornění: Pro použití Internetové telefonie je nutná minimální verze firmware v mobilu 3.0633.09.04. Zároveň dojde k podstatnému zrychlení komunikace.

POZOR: Pokud potřebujete změnit firmware telefonu na verzi 3.0633.09.04 a vyšší a nenaleznete tuto verzi na stránkách výrobce neprovádějte změnu sami, ale využijte služeb nejbližšího servisního střediska na stránkách výrobce!!!

Pokud máte u společnosti 802.cz zaregistrováno a zaplaceno telefonní číslo VOX je bez nutnosti registrace přístupné ze všech hotspotů společnosti 802.cz pro mobilní telefon podporující VoIP telefonii.

Popis speciálních výrazů v návodu

VýrazPopis výrazu
IndexIndex v tabulce značí do které části návodu daný řádek tabulky náleží. Např. (volba 1.1.1 Volby / Nový přístupový bod spadá pod volbu 1.1 Přístupové body)
Lomené závorky []Lomené závorky označují příklad a výraz uvedený v těchto závorkách musí být nahrazen hodnotou pro vaše nastavení
Silně zvýrazněný text v tabulceSilně zvýrazněný text v tabulce označuje volby, které se nastavují v telefonu
Zeleně zvýrazněný text v tabulceZeleně zvýrazněný text v tabulce označuje volby, které se nastavují pro 802.cz. Pro každého uživatele jsou však jiné.

Nastavení připojení:

IndexVolba na telefonuPopis volby
1Menu / Nástroje / Nastavení / PřipojeníVstup do nastavení připojení

Upozornění: Pokud není přístupový bod zabezpečen je možno použít detekovaný přístupový bod, který je již není nutno nastavovat. Pokud je detekován přístupový bod je nutno vyplnit správně pouze parametry týkající se zabezpečení (body 1.1.1.6 a 1.1.1.7).

Nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.1Přístupové bodyVstup do nastavení přístupového bodu
1.1.1Volby / Nový přístupový bodPokud hodláte použít stávající již definovaný bod zvolte volbu Použít exist. nastav pokud hodláte začít nastavení s prázdným přístupovým bodem, zvolte Použít vých. nastavení

Definice nového přístupového bodu sítě:

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.1.1.1Název připojenízadejte krátký popis definující připojení
1.1.1.2Datový nosičzvolte bezdrátová LAN
1.1.1.3Název sítě WLANchcete-li zadat identifikátor sítě SSID (název definující konkrétní bezdrátovou síť LAN) zvolte Zadat manuálně. Chcete-li vybrat některou z bezdrátových sítí LAN v dosahu zvolte Hledat názvy sítí.
1.1.1.4Stav sítěZvolte Skrytá pokud je síť ke které se připojujete skrytá. Pokud je připojovaná síť veřejná zvolte Veřejná
1.1.1.5Režim sítě WLANZvolíte-li Infrastruktura mohou připojená zařízení komunikovat pouze prostřednictvím přístupového bodu. Pokud zvolíte Ad-hoc mohou přístroje komunikovat mezi sebou bez nutnosti použití přístupového bodu.
1.1.1.6Rež. zabezp. WLANJe nutno použít stejný způsob zabezpečení sítě jaký je použit na přístupovém bodu sítě bezdrátové sítě LAN. Zvolíte li místo volby Otevřená síť volbu WEP, nebo WPA je nutno nastavit ještě další volby příslušné zvolené ochraně sítě.
1.1.1.7Nast. zabezp. WLANZadejte nastavení zabezpečení pro zvolený Rež. zabezp. WLAN
1.1.1.8Domovská stránkaZadejte webovou adresu stránky, kterou chcete použít pro tento přístupový bod bezdrátové sítě LAN.

Skupiny přístupových bodů

Pro připojení k Internetu není nutno tuto volbu nastavovat

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.2Skupiny příst. bodůSkupina přístupových bodů se používá k seskupení a nastavení priorit přístupových bodů. Případné odstranění skupiny přístupových bodů se provádí navolením Volby / Odebrat
1.2.1Volby / Nová skupinaTouto volbou započne definování nové skupiny přístupových bodů

Definice nové skupiny přístupových bodů

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.2.1.1Název skupinyNázev skupiny přístupových bodů.
1.2.1.2Přepínání spojeníTato volba definuje zda chcete na displeji přístroje zobrazit proces přepínání připojení.
1.2.1.3Přístupové bodyZde se přidávají přístupové body, které náleží do dané skupiny přístupových bodů.

Nastavení přístupového bodu

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.2.1.3.1Volby / Přidat přístupový bodTato volba provede vstup do přidání přístupového bodu. Vyberte přístupový bod, který byl již dříve předdefinován.
1.2.1.3.2Volby / Nastavení SMTPTouto volbou se dostanete do nastavení připojení SMTP serveru (nastavení e-mailu – odchozí pošty)

Nastavení SMTP

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.2.1.3.2.1Potlačit server SMTPZvolte volbu Ne
1.2.1.3.2.2Server SMTPZadejte server odchozí pošty
1.2.1.3.2.3Bezpečné spojeníZvolte volbu jak je nastaven SMTP server. Možné volby jsou Vypnuto, SSL/TLS, StartTLS
1.2.1.3.2.4Použít autentizaciTato volba zapíná, nebo vypíná autentizaci, která musí být nastavena podle SMTP serveru. Možné volby jsou Ano a Ne

Datové Pakety

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.3Paketová dataJestliže je přístroj použit v sítích, kde je možno využívat více datových připojení najednou je možno datová připojení sdílet na různých přístupových bodech a nechat je aktivní i v průběhu hovoru.
1.3.1Spojení paket datyZvolte volbu Podle potřeby.Další možná volba je Je-li dostupné pokud chcete zaregistrovat přístroj do sítě datových paketů
1.3.2Přístupový bodZadejte název přístupového bodu poskytovaného provozovatelem služby, jestliže chcete přístroj použít jako počítačový modem pro datové pakety.

Nastavení Internet. tel.

Upozornění: Pro použití Internetové telefonie je nutná minimální verze firmware v mobilu 3.0633.09.04

Pokud chcete nastavovat tuto část musíte mít správně nastaveno "Nastavení SIP"

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.4Nastavení Internet. tel.Tato volba zahrnuje nastavení Internetové telefonie
1.4.1Volby / Nový profilTouto volbou založíte nový profil Internetové telefonie

Nastavení nového profilu Internetové telefonie

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.4.1.1NázevZvolte název pro profil, který bude charakterizovat jaká Internetová telefonie se skrývá pod tímto názvem
1.4.1.2Profily SIPZvolte předem nastavený profil SIP

Nastavení SIP

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.5Nastavení SIPV této nabídce je možno nastavit SIP profil pro připojení k SIP serveru
1.5.1Volby / Přidat nový / Použít výchozí profilTato volba aktivuje nastavení nového profilu SIP

Neznáte-li váš SIP server, pokračujte na zjištění SIP serveru.

Nastavení nového profilu SIP

IndexVolba na telefonuPopis volbypro 802
1.5.1.1Název profiluZadejte název profilu charakterizujícího SIP nastavení[SIP.802]
1.5.1.2Profil službyZvolte IETF nebo Nokia 3GPPIETF
1.5.1.3Výchozí přístupovýbodZvolte přístupový bod, který bude tento SIP profil používat[BOD.802]
1.5.1.4Veřejné uživatelské jménoZvolte uživatelské jméno pro přihlášení k SIP serveru[ vaše VOX číslo @ název sip serveru (sip.802.cz) ]
1.5.1.5Použít kompresiZvolte Ano nebo Ne podle toho jakým způsobem je nastaven serverNe
1.5.1.6RegistraceZvolte Podle potřeby nebo Vždy zapnutoPodle potřeby
1.5.1.7Použít zabezpečeníZvolte Ano nebo Ne podle toho jakým způsobem je nastaven serverNe
1.5.1.8Proxy serverVstup do nastavení proxy serveru 
1.5.1.9Registrační serverVstup do nastavení registračního serveru 

Nastavení proxy serveru

IndexVolba na telefonuPopis volbypro 802
1.5.1.8.1Adresa proxy serveruZadejte název sip serveru[ název sip serveru (sip.802.cz) ]
1.5.1.8.2OblastZadejte 802.cz[ 802.cz ]
1.5.1.8.3Uživatelské jménoZadejte VOIP telefonní číslo[ pouze vaše VOX číslo ]
1.5.1.8.4HesloZadejte heslo pro připojení k SIP serveru[ vaše 802 heslo ]
1.5.1.8.5Povolit volné směřováníZvolte Ano nebo NeAno
1.5.1.8.6Typ přenosuZvolte UDP, TCP, AutomatickyUDP
1.5.1.8.7PortPort pro linku 1 je 5060. Pokud není funkční zkuste jiný vyšší5060

Nastavení registr. serveru

IndexVolba na telefonuPopis volbypro 802
1.5.1.9.1Adresa registr. serveruZadejte název sip serveru[ název sip serveru (sip.802.cz) ]
1.5.1.9.2OblastZadejte 802.cz[ 802.cz ]
1.5.1.9.3Uživatelské jménoZadejte VOIP telefonní číslo[ pouze vaše VOX číslo ]
1.5.1.9.4HesloZadejte heslo pro připojení k SIP serveru[ vaše 802 heslo ]
1.5.1.9.5Typ přenosuZvolte UDP, TCP, AutomatickyUDP
1.5.1.9.6PortPort pro linku 1 je 5060. Pokud není funkční zkuste jiný vyšší5060

Datové volání

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.6Datové voláníZde nastavíte časový limit po kterém se po jehož vypršení se datová komunikace automaticky ukončí jestliže nebyla přenesena žádná data.
1.6.1Čas onlineZvolte čas v minutách kdy se komunikace přeruší pokud nejsou přenášena data.

Bezdrátová LAN

IndexVolba na telefonuPopis volby
1.7Bezdrátová LANNastavuje zobrazení indikátoru stavu bezdrátového připojení
1.7.1Ukázat dostupnostZapíná nebo vypíná zobrazování dostupných bezdrátových připojení Zvolte Ano nebo Nikdy
1.7.2Vyhledat sítěZvolte interval hledání bezdrátových připojení. Možné volby jsou: Každou minutu, Každé 2 minuty, Každých 5minut, Každých 10 minut.

Zkrácené nastavení bezdrátového připojení k internetu

Toto zkrácené připojení je možno použít pokud jsou splněny následující podmínky. Bezdrátové připojení je otevřené bez zabezpečení a v místě kde zkrácené připojení provádíte je daná síť ke které se chcete připojit. To že budou nabídky tam kde je zde popsáno zajistíte verzí firmware 3.0633.09.04

POZOR: Pokud potřebujete změnit firmware telefonu na verzi 3.0633.09.04 a vyšší a nenaleznete tuto verzi na stránkách výrobce neprovádějte změnu sami, ale využijte služeb nejbližšího servisního střediska na stránkách výrobce!!!

IndexVolba na telefonuPopis volby
2Menu / Nástroje / WebTouto volbou vstoupíte do webového prohlížeče. Zadejte jakoukoliv adresu na Internetu (např. www.802.cz) a potvrďte
2.1Hledat WLANZobrazí se tato nabídka kterou pouze potvrdíte
2.2open_mattesZde ze zobrazí bod, nebo seznam bodů v okolí přístroje a po potvrzení dojde k zobrazení stránky, kterou jste zadali

POZOR:Zkontrolujte zda je zapnuto odesílání ID Menu - Nástroje - Nastavení - Hovor - Odesl.ID mého int.vol. nastavte na Ano

Vlastní volání přes VOIP

Pokud chcete telefonovat přes VoIP rozhraní je nutno toto navolit před vlastním vytočením čísla. Pokud tak neučiníte je volání provedeno přes mobilního operátora

IndexVolba na telefonuPopis volby
3[zadejte volané číslo]Bez nutnosti volby menu jen zadáte telefonní číslo
3.1Volby / Volat / Internetové voláníTouto volbou navolíte, že hodláte použít VOIP telefonii. Pokud se zobrazí hlášení: "Není pokrytí WLAN pro provedení Internetového volání" je nutno nastavit nejdříve přístupový bod. viz. 1.1
3.2AnoZobrazí se hlášení: "Telefon není registrován do služby internetového telefonu. Registrovat nyní?" Toto hlášení se zobrazí pouze pokud ještě telefon není zaregistrován. Je nutno se registrovat pokaždé pokud se telefon dostane mimo dosah hotspotu.

Připojení telefonu k serveru

Pokud chcete být připojeni k serveru (přijímat hovory) je nutno telefon zaregistrovat na serveru. Provedete tak volbou Menu - Připojení - Internetový telefon a po té zvolíte přípojný bod. Na základní obrazovce telefonu přibyde ikonka telefonu se zeměkoulí. Pokud se dostanete mimo dosah přípojného bodu telefon se po zvukovém znamení odpojí.navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah