volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaNastavení zařízení Siemens Gigaset C450 IP

Pro nastavení zařízení je nutné znát jeho IP adresu. Defaultně se snaží zařízení získat tuto adresu od DHCP serveru, ale je možné i tuto adresu zadat do zařízeni.

Zjištění a zadání IP adresy zařízení

Pokud zařízení získá adresu od DHCP serveru je nutno ji zjistit. Tuto adresu zjistíte na přenosné části v nabídce Menu - Nastavení - Zakladna - Lokalni sit - IP adresa. Zařízení požaduje pro vstup do Základny PIN který je defaultně 0000.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste přihlášeni na zařízení a nepracujete s ním dojde po určité době k odhlášení ze zařízení.

Po potvrzení se na displeji zobrazí zhruba tato kombinace čísel 192.168.1.3. Toto číslo je nutno zadat do internetového prohlížeče.

UPOZORNĚNÍ: Počítač, na kterém provádíte nastavení musí být umístěn tak aby bylo pro něj zařízení přístupné (nesmí být zařízení umístěno za routerem).

Po potvrzení se zobrazí tato obrazovka:

ilustrační obrázek

Po zadání PINu 0000 se zobrazí následující obrazovka:

ilustrační obrázek

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste přihlášeni na stránkách zařízení a nepracujete s nimi dojde po určité době k odhlášení ze stránek zařízení.

Poklikněte na volbu Settings.

Konfigurace IP adresy zařízení

ilustrační obrázek

IP address type nyní ukazuje, že je adresa získávána automaticky. Pokud postřebujete zadat adresu statickou změňte tuto volbu na static. Zobrazí se jiná obrazovka, kterou vyplníte podle rozsahu IP adres a podle nastavení nutného pro správnou funkci zařízení viz následující obrázek.

ilustrační obrázek

Nastavení přístupu k zařízení

V dolní části obrazovky pod volbou Remonte Management se nachází volba Allow access from other networks defaultně je nastavená na Yes což znamená že z jiných síťových rozsahů je povolen přístup do zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete chtít změnit tuto volbu na NO ujištěte se že nastavování budete provádět ve stejném síťovém rozsahu ve kterém se nachází zařízení.

Nastavení parametrů pro Internetovou telefonii

V následujícím obrázku vidíte úvodní obrazovku, která se zobrazí po pokliknutí na záložku Telephony. Která se zobrazuje rovnou v podnabídce connections.

ilustrační obrázek

Tato nabídka skrývá pod volbou Edit kde se nachází základní nastavení pro Internetovou telefonii, což zobrazují následující dva obrázky:

ilustrační obrázek

Na této sránce vyplňte následující hodnoty podle této tabulky:

VolbaNastavení
Authentication Name:vaše telefonní číslo
Authentication password:vaše heslo, kterým se hlásíte pro telefonování
Confirm authentication password:ještě jednou vaše heslo, kterým se hlásíte pro telefonování
Username:vaše telefonní číslo
Domain:hlas.802.cz pro čísla začínající 2,3,4,5
sip.802.cz pro čísla začínající 910
Display name:vaše telefonní číslo
Proxy server address:hlas.802.cz pro čísla začínající 2,3,4,5 (sip.802.cz pro čísla začínající 910)
Proxy server port:standardně 5060, ale hlavně pokud váš poskytovatel není společnost 802 může se lišit podle toho jakým způsobem je nastavena síť poskytovatele a kolik telefonních přístrojů je používáno na veřejné adrese poskytovatele
Registrar server:hlas.802.cz pro čísla začínající 2,3,4,5 (sip.802.cz pro čísla začínající 910)
Registrar server port:Port registračního serveru je stejný jako Proxy server port.

Ostatní nastavení není nutno nijak upravovatnavigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah