volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaNastavení zařízení Siemens Gigaset C610 IP

Pro nastavení zařízení je nutné znát jeho IP adresu. Defaultně se snaží zařízení získat tuto adresu od DHCP serveru, ale je možné tuto adresu i ručně zadat do zařízeni.

Zjištění a zadání IP adresy zařízení

Pokud zařízení získá adresu od DHCP serveru je nutno ji zjistit. Tuto adresu zjistíte na přenosné části v nabídce Menu - Nastavení - Zakladna - Lokalni sit - IP adresa.
Zařízení požaduje pro vstup do Základny PIN který je defaultně 0000.

UPOZORNĚNÍ: Počítač, na kterém provádíte nastavení musí být umístěn tak, aby pro něj bylo VoIP zařízení Gigaset C610 IP přístupné (nesmí být např. umístěno za jiným routerem).
Pokud jste přihlášeni na zařízení a nepracujete s ním dojde po určité době k odhlášení ze zařízení.

Po potvrzení se na displeji zobrazí zhruba tato kombinace čísel 192.168.1.3. Toto číslo je nutno zadat do internetového prohlížeče.

Nastavení parametrů pro Internetovou telefonii

Poklikněte na záložku Settings -> Connections.

Zde tlačítkem EDIT například u položky 1. vytvoříte nový profil pro 802.VOX

ilustrační obrázek

základní nastavení 802.VOX profilu

ilustrační obrázek

Pokračujte kliknutím na tlačítko Show Advanced Settings
(Pro nomadická čísla 910 zadejte místo hlas.802.cz adresu sip.802.cz)

ilustrační obrázek

nastavení uložte tlačítkem Set

Pokračujte nastavením DTMF volby na odkazu -> Advanced VoIP settings

ilustrační obrázek

nastavení dokončete nastavním příchozích a odchozích hovorů -> Number Assignment

ilustrační obrázek

Nyní je vaše zařízení připraveno pro službu 802.VOXnavigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah