volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaPostup pro instalaci a nastavení programu SJphone

Po instalaci a spuštění vypadá program SJ-Phone takto:

ilustrační obrázek

Pokud používáte k telefonování tento program musí byt vždy vypnut úsporný kodek g726-32 ve webovém rozhraní. Máte-li tento kodek zapnutý nedovoláte se obecně nikde jinde než jen na VOX.802.

Před samotným telefonováním je třeba ještě program nastavit.

Konfigurační soubor (klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit odkaz jako..") 802.VOX.ini.
Tento soubor po uložení na disk zkopírujte do adresáře Profiles od SJphone.
( C:\Program Files\SJLabs\SJphone\Profiles ) Po provedení předešlého úkonu je třeba program zapnout a vypnout.

Zapnout a vypnout SJ-Phone můžete provést dvěma způsoby:

1. kliknete pravým tlačítkem kdekoli na SJ-Phone a zvolite položku Shut down

2. restartujte Vaše PC.

ilustrační obrázek

Nastavení SJ-Phone pro službu 802.VOX:

V nabídce Options vyberte profiles a označte VOX.802. Po označení klikněte na Initialize.

ilustrační obrázek

ilustrační obrázek

Následně se Vám objeví tabulka kde zadáte telefonní číslo a 802.heslo. Tel. číslo zadávejte bez 00420

ilustrační obrázek

Potvrdíte stisknutím OK.

Další důležité nastavení se odvíjí od Vašeho telefonního čísla. Je to nastavení SIP Serveru.

Váš SIP Server zjistíte po zadání vašeho telefonního čísla do tohoto formuláře.

Zadáte Adresu SIP serveru do položek Proxy domain a User domain.

ilustrační obrázek

ilustrační obrázek

Po dopsání hodnot potvrdíte tlačítkem OK.

Aby program věděl že chcete použít k telefonování službu VOX.802 je třeba tuto službu zaktivnit.

Provedete to tak že v záložce Profiles Označíte VOX.802 a zmačknete Use... nakonec potvrdíte OK.

ilustrační obrázek

Tímto je konfigurace úspěšně dokončena.

Doporučujeme program vypnout a znova zapnout pro úplnost.

Pokud máte Váš počítač připojen přes router, je nutné tento router správně nastavit.

Důležitá nastavení SJ-Phone:

Kliknete pravým tlačítkem kdekoli na SJ-Phone a zvolte položku To Advanced Mode.

Dále klikněte na Menu a v menu na položku Nieghborhood.

Odklikněte položku: Reveal your presence to the Nieghborhood.

ilustrační obrázek

Na konec stiskněte tlačítko OK.navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah