volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaProvisioning 802.cz

Provisioning slouží k automatickému nastavení zařízení, udržování jeho firmwaru a nastavení v aktuální ověřené verzi.

Doporučujeme nastavit provisioning pro všechna naše podporovaná zařízení. Nebudete již muset nahrávat aktuální firmware a nastavovat telefon.

Podporovaná zařízení
VoIP převodníky: PAP2T, SPA-1xx, WRTP54G, WRP400, SPA-1001, SPA-2100, SPA-2102, SPA-2002, SPA-3000, SPA-3102
VoIP telefony: SPA-3xx, SPA-9xx, SPA-5xx, WIP310

Nastavení provisioningu v zařízení

Aby byl provisioning funkční je nutno nastavit jej jak v zařízení tak i v systému www.802.cz

Pro telefonní adaptéry SPA-1001, PAP2T a SPA-1xx je nutno, aby konektor pro připojení k internetu byl zapojen. Je tedy nutné zapojit jej do routeru nebo do switche. Předpokládáme, že Váš Router umí přidělovat IP adresy automaticky. K získaní IP adresy stačí zastrčit konektor od analogového přístroje do zdířky v zařízení, zvednout sluchátko a vyťukat **** 110# . Bude Vám sdělena Vaše IP adresa (v anglickém jazyce). Váš telefonní přístroj můsí mít nastavenou tónovou volbu. Tuto IP adresu zadejte do Vašeho internetového prohlížeče a potvrďte. Poklikněte na odkaz Admin Login a po té zvolte Advanced. Dále postupujete tak jak je uvedeno u jednotlivých konfigurací. Základní konfigurace, která obsahuje všechny poskytované služby je Úplná konfigurace.

Pro telefonní adaptéry SPA-2102, SPA-3102, WRTP54G, WRP400 je nutno, aby konektor pro připojení k internetu byl zapojen. Tato zařízení zařízení obsahují router a je možno k nim připojit jedno zařízení a v případě WRTP54G a WRP400 až čtyři zařízení, která dostanou IP adresy automaticky (DHCP). Pro zjištění IP adresy VoIP brány, je zapotřebí mít počítač připojený do zásuvky s označením Ethernet. IP adresu pak zjistíte ve stavovém okně připojení k místní síti, záložce podpora, parametr Výchozí brána. Tuto IP adresu zadejte do Vašeho internetového prohlížeče a potvrďte. Poklikněte na odkaz Admin Login a po té zvolte Advanced. Dále postupujete tak jak je uvedeno u jednotlivých konfigurací. Základní konfigurace, která obsahuje všechny poskytované služby je Úplná konfigurace.

POZOR! Zařízení R2 nedovolují přístup do volby Advanced!

Pro VoIP telefon SPA-901 je nutno, aby konektor pro připojení k internetu byl zapojen. Je tedy nutné zapojit jej do routeru nebo do switche. Předpokládáme, že Váš Router umí přidělovat IP adresy automaticky. K získaní IP adresy stačí vyťukat **** 110# . Bude Vám sdělena Vaše IP adresa (v anglickém jazyce). Tuto IP adresu zadejte do Vašeho internetového prohlížeče a potvrďte. Poklikněte na odkaz Admin Login a po té zvolte Advanced. Dále postupujete tak jak je uvedeno u jednotlivých konfigurací. Základní konfigurace, která obsahuje všechny poskytované služby je Úplná konfigurace.

VoIP telefony SPA-9xx, SPA 3xx a SPA-5xx mají jeden nebo dva konektory pro připojení do internetu pokud mají konektory dva zapojte přívod do internetu do konektoru WAN. Druhý konec je tedy nutné zapojit do routru nebo do switche. K získaní IP adresy Vám pomůže následující obrázek. Relace se opakuje automaticky.

ukázka nastavení

Založení zařízení do provisioningu systému 802.cz

Aby byl provisioning funkční je nutno nastavit jej jak v systému www.802.cz tak i v zařízení.

Pod svým přihlášením na www.802.cz je schopen zákazník přidat zařízení do provisioningu systému 802.cz. Vyhne se tím špatně nastaveným parametrům zařízení, nebo případným problémům se změnou konfigurace SIP serveru a nemusí se starat o upgrady firmware v zařízení a také případné změny v konfiguraci zařízení vůči SIP serveru se realizují tak jak je potřeba. Konfigurace se přenáší do zařízení okamžitě po vypnutí a zapnutí zařízení, nebo do druhého dne. Nastavení naleznete po přihlášení do systému pod volbami "VOX nastavení čísel" -> "Provisioning VoIP zařízení klikni ZDE"

Úplná konfigurace

Základní konfigurace se provádí tak, že do "Profile Rule" v záložce "Provisioning" v zařízení se uvede http://prov.802.cz/prov.xml - tím se zajistí pravidelný upgrade firmware. Do příslušné nabídky se dostanete tak, že do prohlížeče napíšete IP adresu VoIP zařízení, potvrdíte a poté zvolíte "Admin login" a "Advanced". Pokud pouze změníte položku "Profile Rule", nebude základní konfigurace aplikována okamžitě, ale až po defaultně nastavené době. Jestliže chcete, aby se konfigurace aplikovala okamžitě, je nutno změnit tyto hodnoty na např. "1": "Resync Periodic", "Resync Error Retry Delay" a "Forced Resync Delay". Tím zajistíte, že se zařízení za 1 sekundu nastaví podle základní konfigurace.

ukázka nastavení

Tato konfigurace mění parametry zařízení. Pokud tuto volbu zadáte do zařízení u kterého systém 802 nezná MAC adresu a sériové číslo zařízení, dojde ke změně jeho parametrů a bude přesměrováno na hlasovou schránku s informacemi o použití provisioningu.

POZOR! Pokud aplikujete základní konfiguraci, dochází ke změně firmware v zařízení. Pokud bude do zařízení v této době (cca 30s) přerušen přívod elektrické energie, může dojít k jeho poškození!

POZOR! Pokud si zákazník nastaví zařízení zakoupené u jiného prodejce, které není registrováno v systému www.802.cz může dojít k jeho zaheslování!

Vynucení okamžitého načtení nastavení z provisioningu

Pokud potřebujete vynutit okamžité znovu načtení nastavení z provisioninigu, lze to provést pomocí webového rozhraní vašeho VoIP zařízení. Stačí do prohlížeče zadat url:
http:// IP adresa vašeho zařízení /admin/resync a potvrdit. příklad: http://192.168.1.10/admin/resync
Postup pro zjištění konkrétní IP adresy vašeho zařízení je popsán výše.

Konfigurace bez upgradu firmware

Pokud chcete, aby ve vašem zařízení nebyl upgradován firmware, ale byla zachována změna konfigurace, doplníte do položky "Profile Rule" tento výraz: http://prov.802.cz/provbezfw.xml

Konfigurace bez použití konfiguračního souboru

Pokud chcete, aby do vašeho zařízení nebyla nahrávána konfigurace, ale byl zachován upgrade firmware, doplníte do položky "Profile Rule" tento výraz: http://prov.802.cz/provbezcfg.xml

Ruční odstranění provisioningu systému 802.cz

Pokud si uživatel již nepřeje využívat služeb provisioningu systému 802.cz, je snadné se od systému odpojit. Vypnutí se provádí v záložce "Provisioning" nastavením položky "Provision Enable" na "no". Dokud tak uživatel neučiní nebo neodstraní veškeré položky začínající na "Profile Rule", zařízení bude neustále v časových intervalech nastavováno na parametry uvedené v systému 802.cz.

POZOR! Tato volba není funkční pro zařízení R2!

Deaktivace provisioningu systému 802.cz

Pod svým přihlášením na www.802.cz je schopen zákazník deaktivovat provisioning. Tím se do zařízení přestane zasílat konfigurace.

Certifikace zařízení R2

Naše firma jako jediná splnila podmínky firmy Linksys a byla certifikována jako odběratel zařízení R2. Tato zařízení jsou určena pouze pro prodej v naší organizaci. Pokud tyto zařízení prodává jiný prodejce je povinen informovat uživatele na odlišné vlastnosti těchto zařízení.

POZOR! Zařízení R2 není možno provozovat nikde jinde než u nás!

V praxi to znamená, že u takto označených zařízení se zkrátí doba dodání zařízení zákazníkovi a podstatně se zlepší bezpečnost zařízení zároveň zákazník nepotřebuje konfigurovat, stejně jako když si nastaví provisioning do svého zařízení. Pokud je například zařízení ukradeno je možné jej nalézt a je možné jej na dálku deaktivovat. Pro zajištění bezpečnosti a kvality služeb není možno některé klíčové parametry zařízení měnit (v administrátorské sekci jsou zařízení chráněna heslem).navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah