volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:internet


Nejlepší VoIP


Souhlas vlastníků nemovitostí

Pokud ve Vašem čísle popisném není nikdo připojen, je zapotřebí vyřídit souhlas vlastníků nemovitosti s instalací a provozem telekomunikačních technologií.

Bez tohoto souhlasu nemůže být instalace provedena!

Jak na to?

Nejprve si stáhněte formulář Souhlas vlastníků nemovitostí (k dispozici ve formátu PDF), tento vytiskněte a navštivte vlastníka nemovitosti, kde chcete internet zřídit.

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete doporučeně na adresu RIO Media a.s., T. G. Masaryka 1117, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, nebo jej doneste osobně, chcete-li vše urychlit.

Výše uvedeným postupem můžete urychlit registraci internetu, proto tento postup doporučujeme.navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah