volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:telefonVlastnosti služby

Služba 802.VOX poskytuje veškeré běžné funkce a k tomu spoustu komfortních doplňků usnadňujících používání a zvyšujících užitnou hodnotu služby. Pro plné využití jejího potenciálu se prosím seznamte se základními možnostmi a ovládáním.

Vytáčení čísel

Veškerá telefonní čísla vytáčejte běžným způsobem v souladu s platným číslovacím plánem ČR. Pro bezproblémové používání pro vás máme několik doporučení:

 1. Národní čísla vytáčejte zásadně v národním tvaru, např. 558608111.
 2. Mezinárodní čísla prosím vytáčejte v mezinárodním tvaru včetně přestupního znaku, např. 00421800123456. Nepoužívejte prosím místo přestupního znaku "00" zástupný znak "+", protože většina koncových zařízení ho není schopna správně předat ústředně.
 3. Ukládáte-li telefonní čísla spolu se jmény do paměti svého koncového zařízení (telefonu), nikdy nepoužívejte diakritiku a speciální znaky (<,>,',”,;), protože různá zařízení interpretují národní znaky odlišně a mohli byste tím omezit dovolatelnost.
 4. Nastavujete-li ve vašem koncovém zařízení (telefonu) i své jméno, také se vyhněte používání diakritiky.
 5. Nikdy nepoužívejte jména delší než 16 znaků.

Bezpečnost

Abyste předešli možnému zneužití vašeho telefonního účtu/čísla, prostudujte si prosím následující základní pravidla:

 1. Přístup k veškerým zařízením chraňte heslem.
  U jakéhokoliv zařízení okamžitě po uvedení do provozu nastavte hesla pro přístup. Jsou-li přednastavena nějaká hesla od výrobce, změňte je. Všechna!
 2. Používejte kvalitní hesla.
  Dobré heslo má nejméně 8 znaků (lépe 10 a více), není založeno na žádném skutečném slově a je složeno z malých a velkých písmenek a čísel. Uvědomte si prosím, že výkonné stroje jsou schopny vyzkoušet mnoho set tisíc kombinací za sekundu, takže prohledání celého českého národního korpusu a k tomu všech čísel do – řekněme – délky osmi, devíti znaků je dílem okamžiku.
  Taktéž je záhodno nepoužívat jedno univerzální heslo – při jeho vyzrazení by útočník automaticky získal přístup ke všem službám tímto heslem chráněným.
 3. Uchovávejte hesla v tajnosti.
  Hesla zásadně nikomu nesdělujte a nikam je nepište. Zejména si dávejte pozor, abyste hesla omylem nevyzradili při žádosti o pomoc v nějakém diskusním fóru, či mailing-listu. Pokud už je omylem či záměrně někomu sdělíte, okamžitě je změňte.
 4. Pro zasílání/změnu hesel používejte jen a pouze zabezpečené komunikační kanály.
  Zásadně nepoužívejte k přenosu/nastavování hesel nešifrované kanály dostupné každému, jako je veřejný internet či (byť domácí) WiFi sítě. Pro "webový" přístup vždy používejte https protokol a e-maily šifrujte pomocí s/mime či PGP/GPG. Pokud vaše zařízení neumožňuje přístup pomocí https protokolu, nastavujte/měňte hesla jen a pouze z vnitřní "kabelové" sítě (ethernet atp.).
 5. Hesla skladujte "bezpečně".
  Zásadně si hesla nepište na papírky, které si nalepíte na monitor. A také nepoužívejte různé "skladovače hesel" pochybného původu. Lépe řečeno, nepoužívejte – pokud možno – žádné "skladovače hesel". A když už nějaký takový nástroj používat chcete, vyberte si nástroj důvěryhodný – nejlépe s otevřeným zdrojovým kódem (aby mohl každý zkontrolovat, co to opravdu dělá) a dobrými referencemi.
 6. Ukončení hovoru delšího než 1 hodina.
  Z bezpečnostních důvodů ukončujeme hovory trvající déle než 1 hodinu. Pro pokračování hovoru zavolejte znovu - omezení se týká pouze kontinuálního hovoru.

Podporované formáty

Služba podporuje hlasovou komunikaci včetně obousměrného přenosu DTMF, videokomunikaci a zasílání krátkých textových zpráv pomocí protokolu SIP. Pro správné fungování je potřeba splnit několik základních požadavků:

 1. Ve vnitřní síti 802.VOX můžete používat libovolný hlasový či obrazový kodek (systém kódování pro přenos) s tím, že obě koncová zařízení musí podporovat stejný. Pro maximální kvalitu hlasu doporučujeme používat kodek G.711a. Pro přenos videa použijte kodek odpovídající možnostem vašeho internetového připojení a obou zařízení.
 2. Pro hlasová volání do sítí ostatních operátorů používejte jen a pouze kodek G.711a. Videohovory ani krátké textové zprávy bohužel není možné do jiných síti přenášet.
 3. Jako systém přenosu DTMF nastavte jen a pouze SIP INFO. V žádném případě nepoužívejte možností automatického nastavení v koncových zařízeních a už vůbec ne různé kombinované metody používající více způsobů přenosu zároveň.
 4. Při zasílání krátkých textových prosím nepožívejte diakritiku, protože různá zařízení interpretují národní znaky odlišně a mohli byste tím znemožnit přečtení předmětné zprávy či dokonce zabránit jejímu doručení.

Speciální funkce

 1. Informace o zmeškaných hovorech – každému uživateli mohou být e-mailem zasílány informace o zmeškaných hovorech, obsahující čas volaní, identifikaci volajícího a volané číslo.
 2. Při přesměrování do hlasové schránky a následném zanechání vzkazu je tento vzkaz zaslán uživateli e-mailem jako zvuková příloha wav s tím, že v e-mailu je uveden čas volání, identifikace volajícího a volané číslo.
 3. Při přesměrování do faxové schránky a následném úspěšném přijetí faxu je tento fax zaslán uživateli e-mailem jako obrázková příloha tiff s tím, že v e-mailu je uveden čas volání, identifikace volajícího a volané číslo.
 4. Ověřit aktuální stav 802.VOX čísla nyní můžete také vytočením několika speciálních - diagnostických čísel
 5. Můžete také měnit nastavení a chování 802.VOX čísla vytáčením speciálních čísel z vašeho telefonu. Seznam těchto tzv. "vertikálních kódů" najdete ZDE.

Obecná doporučení

 1. Používejte podporovaná zařízení. Vyhnete se tím možným problémům s využíváním služeb 802.VOX.
 2. Pokud to vaše zařízení umožňuje, používejte prosím náš provisioning – systém automatického vzdáleného nastavování zařízení. Eliminujete tím možné chyby v konfiguraci.
 3. Provozujete-li zařízení za NATem (s neveřejnou, privátní, IP adresou), nastavte na svém zařízení periodické posílání SIP zpráv pro udržení průchodu NATem (keep-alive) – nejlépe na 15 sekund. Nepokoušejte se zbytečně používat speciální pomůcky pro průchod NATem jako je zkracování doby registrace, přesměrování (forward) portů, STUN či SIP ALG. Většina těchto technologií situaci ještě zhorší a efektivně vám znemožní využívat službu. Pro správné fungování "za NATem" stačí jen a pouze časté posílání keep-alive paketů.


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah