volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:telefon


Nejlepší VoIP


Přenositelnost čísla

Užíváte telefonní číslo a nechcete se jej vzdát, protože je to důležitý kontakt, který se již natrvalo dostal do podvědomí Vašich obchodních partnerů, ale přesto chcete s námi volat zdarma?

Pak využijte možnosti přenést Vaše stávající telefonní číslo k nám!

Doporučujeme přečíst také nejčastější problémy při přenosu čísla a vyvarovat se jim.

Telefonní číslo musí být aktivní.
Smluvní vztah se stávajícím operátorem je ukončen přenesením čísla.
Upozorňujeme, že zahraniční čísla nepřenášíme.

Co potřebujete?

Jakékoliv vyhovující připojení k internetu (nejlépe přes riomedia.cz), podporovaný VoIP telefon nebo podporovanou VoIP bránu + klasický telefon.
Pro bezproblémové používání služby 802.VOX potřebujete internetové připojení s rychlostí minimálně 128 kbps v obou směrech. Tato rychlost by neměla mít kolísavou tendenci. Dále je potřeba, aby odezvy na server hlas.802.cz byly co nejmenší. Pohybovat by se měly maximálně do 100 ms.

V případě, že využíváte služby Triple play (televize, internet, telefon) nebo máte nainstalovanou gateway u služeb Duo play (internet, telefon) nebo RIO Wave, pak si službu 802.VOX přenesené číslo neregistrujte.
Přejděte přímo k bodu 2)

1) Zaregistujte si službu 802.VOX

Nejprve si musíte zřídit službu 802.VOX přenesené číslo (zaregistrujte ji, aktivujte a uhraďte příslušné poplatky - viz bod 5) tohoto návodu) a poté přejděte k dalšímu kroku.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SI NEPŘIDĚLUJTE 802.VOX ČÍSLO, číslo Vám bude přiděleno až po úspěšném převedení Vašeho stávajícího telefonního čísla. Pokud si přesto přidělíte číslo, bude Vám účtován poplatek za práci programátora dle platného ceníku.

2) Požádejte o přenesení čísla

Vyplňte níže uvedený fomulář a řádně překontrolujte veškeré vyplňované údaje: jméno, příjmení, adresu, případně IČ, DIČ, telefonní číslo, referenční číslo, datum a vlastnoruční podpis.

UPOZORNĚNÍ: do kolonek "Nový operátor" doplňte RIO Media a.s., "OpID" doplňte 203 a do "Identifikace objednávky u nového operátora" doplňte vaše ID zákazníka.

3) Doručte vyplněný formulář na naši adresu

Řádně vyplněný a podepsaný formulář je nutno doručit v listinné podobě na adresu společnosti:


Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4 - Chodov

Pokud si nejste jisti, že máte údaje vyplněné správně, pošlete dokument nejdříve e-mailem na telprenos@802.cz.

4) Vyčkejte dalších instrukcí

Po doručení formuláře Vám naši pracovníci sdělí podrobnější informace k přenosu čísla, jako jsou datum přenesení čísla a jak máte dále postupovat. Věnujte prosím pozornost také bodům 5) a 6).

5) Finanční plnění-aktivační poplatek

Přenesení čísla na základě objednávky je zpoplatněno jednorázovou úhradou zřizovacího poplatku, jehož výše je stanovena v platném ceníku služeb a zohledňuje veškeré administrativní úkony s přenesením spojené, tj. náklady na zpracování požadavku přejímajícího provozovatele ze sítě opouštěného provozovatele, případné změny objednávky, vyhledání přenášeného čísla v rámci NP, aj.

Zřizovací poplatek za přenesení čísla je 770 Kč včetně DPH (jednorázově). Před zahájením přenosu čísla je potřeba, aby byla částka v plné výši připsána na klientském účtu zákazníka.

V případě přenosu telefonních čísel na základě komplexní objednávky (ISDN, sériová linka) je zákazník povinen provést registraci služby 802.VOX přenesené číslo pro každé jednotlivé přenášené číslo. Pokud má zákazník zájem přenést z ISDN, či sériové linky pouze jedno číslo, musí nejdříve provést u stávajícího operátora příslušnou změnu smluvního vztahu tak, aby přenášené číslo bylo vyčleněno z původní ISDN/sériové linky a v době podání objednávky k přenesení mělo charakter HTS linky.

6) Doplňující informace

Proces přenesení čísla započne dnem prokazatelného doručení formuláře v listinné podobě, který je zároveň považován za závaznou objednávku.

Vlastní proces přenesení při optimálním průběhu trvá přibližně 4 až 10 pracovních dní.

Přenesením čísla dojde k ukončení dílčího smluvního vztahu se stávajícím operátorem.

Nejčastější problémy při přenosu čísladalší volby:


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah