volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:telefonPřenositelnost čísla

Užíváte telefonní číslo a nechcete se jej vzdát, protože je to důležitý kontakt, který se již natrvalo dostal do podvědomí Vašich obchodních partnerů?

Pak využijte možnosti přenést Vaše stávající telefonní číslo k nám!

Doporučujeme přečíst také nejčastější problémy při přenosu čísla a vyvarovat se jim.

Telefonní číslo musí být aktivní.
Smluvní vztah se stávajícím operátorem je ukončen přenesením čísla.
Upozorňujeme, že zahraniční čísla nepřenášíme.

Co potřebujete?

Jakékoliv vyhovující připojení k internetu (optimálně přes nej.cz),
podporovaný VoIP telefon nebo VoIP bránu + klasický telefon.
Pro bezproblémové používání služby NEJ.VOX potřebujete internetové připojení s rychlostí minimálně 128 kbps v obou směrech. Tato rychlost by neměla mít kolísavou tendenci. Dále je potřeba, aby odezvy na server hlas.802.cz byly co nejmenší. Pohybovat by se měly maximálně do 100 ms.

1) Zaregistujte si službu NEJ.VOX

Nejprve si musíte zřídit službu NEJ.VOX přenesené číslo (zaregistrujte ji, aktivujte a uhraďte příslušné poplatky - viz bod 5) tohoto návodu) a poté přejděte k dalšímu kroku.

2) Požádejte o přenesení čísla

Zašlete nám žádost o přenesení čísla s uvedením telefonního čísla (čísel) a příslušnými OKU kódy.
OKU kódy by Vám měl přidělit původní poskytovatel služeb.

Pokud nemáte OKU kódy, tak vyplňte níže uvedený fomulář a řádně překontrolujte veškeré vyplňované údaje: jméno, příjmení, adresu, případně IČ, DIČ, telefonní číslo, referenční číslo, datum a vlastnoruční podpis.

UPOZORNĚNÍ: do kolonek "Nový operátor" doplňte Nej.cz s.r.o., "OpID" doplňte 203 a do "Identifikace objednávky u nového operátora" doplňte vaše ID zákazníka.

3) Doručte vyplněnou žádost / formulář na naši adresu

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost / formulář je nutno doručit v listinné podobě na adresu společnosti:


Nej.cz s.r.o.
Zákaznické centrum
nám. Svobody 1142
Lyžbice
73961 Třinec

nebo adresu sídla společnosti

Pokud si nejste jisti, že máte údaje vyplněné správně, pošlete dokument nejdříve e-mailem na telprenos@802.cz.

4) Vyčkejte dalších instrukcí

Po doručení formuláře Vám naši pracovníci sdělí podrobnější informace k přenosu čísla, jako jsou datum přenesení čísla a jak máte dále postupovat. Věnujte prosím pozornost také bodům 5) a 6).

5) Finanční plnění-aktivační poplatek

Přenesení čísla na základě objednávky je zdarma.

V případě přenosu telefonních čísel na základě komplexní objednávky (ISDN, sériová linka) je zákazník povinen provést registraci služby NEJ.VOX přenesené číslo pro každé jednotlivé přenášené číslo. Pokud má zákazník zájem přenést z ISDN, či sériové linky pouze jedno číslo, musí nejdříve provést u stávajícího operátora příslušnou změnu smluvního vztahu tak, aby přenášené číslo bylo vyčleněno z původní ISDN/sériové linky a v době podání objednávky k přenesení mělo charakter HTS linky.

6) Doplňující informace

Proces přenesení čísla započne dnem prokazatelného doručení formuláře v listinné podobě, který je zároveň považován za závaznou objednávku.

Vlastní proces přenesení trvá 3 pracovní dny.

Přenesením čísla dojde k ukončení dílčího smluvního vztahu se stávajícím operátorem.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Podmínky přenesení telefonního čísla.

Nejčastější problémy při přenosu číslanavigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah