volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaČasto kladené otázky (FAQ)

V této sekci naleznete odpovědi na často kladené otázky, doporučujeme si tuto sekci projít před kontaktováním našeho dohledového centra, můžete tímto způsobem vyřešit problém jednoduše a za zlomek času.

Vyhledat dotaz/odpověd:

Je možno webový prostor 802 hostingu využívat i jako "datový server" tj. pro sdílení či výměnu větších objemů dat s obchodními partnery?

Ano. I když toto není primární poslání našeho hostingového serveru v tom smyslu že možnosti jeho konfigurace nejsou přímo pro tento účel optimalizovány, tak možností je zde několik a záleží na konkrétních požadavcích:

1) zda jde o přístup pouze ke čtení anebo i čtení/zápis
2) zda má být přístup zabezpečen nebo ne
3) zda má mít každý partner své vlastní přístupové údaje anebo postačí společné
4) kolik nezávislých přístupů (dle počtu partnerů) má být celkem založeno
5) požadavek na protokol

Pro pohodlný přístup do vzdálených adresářů hostingu je možno použít buď protokol HTTP na kterém je webhosting tradičně založen anebo FTP který je v rámci hostingu primárně určen pro upload a update webových dat správci našich webů. Z pohledu možností použití pro jednoduché sdílení dat je již dnes prakticky jedno zda se použije HTTP nebo FTP, neboť oba tyto protokoly dnes "zvládne" i obyčejný webový prohlížeč, hlavní rozdíl je zde tedy dán jejich původním účelem v 802 hostingu:

HTTP:
- bude vhodný tam kde bude vyžadováno pouze čtení
- tento přístup pro čtení může být buď standartně anonymní (bez hesla) anebo chráněn heslem
- v případě ochrany heslem se tato ochrana realizuje existencí souboru .htaccess v daném adresáři
- seznam těchto přístupových jmen a hesel zde není reálně nijak omezen, se syntaxí tohoto souboru je však nutno se dobře seznámit a spravovat jej přes FTP ve vlastní režii
- díky výše uvedenému způsobu zajištění adresářů však není počet takto zajištěných adresářů nijak reálně omezen.
- je-li požadována automatická indexová stránka každého adresáře tak je nutno tuto ve výše uvedeném souboru povolit

FTP:
- bude je nutný tam kde bude vyžadován kromě čtení i zápis dat do adresáře.
- anonymní FTP není na našem serveru povoleno, přístup tedy vždy vyžaduje přihlášení FTP jménem a heslem
- tyto FTP přístupy však lze uživatelsky pohodlně spravovat z webového prostředí web.802.cz, kde lze rovněž pohodlně definovat povolení čtení a zápisu
- vlastní FTP přístupy uživatelů však zde není ideální neomezeně zakládat neboť každý vznikne až jako "vedlejší produkt" při vytvoření virtuálního webu, a rovněž nese formálně jeho jméno a funkčnost. Z toho důvodu je tento způsob vhodný jen v případech kdy se jedná o požadavek vytvořit jen řádově několik účtů.

Příklad konfigurace ftp prostoru pro partnera - jako jméno pro přístup jsme v něm dle charakteru užití zvolili "data":

vstoupit do sekce "Konfigurace DNS"
> Přidat dns záznam
> typ záznamu je "A" , zvolené jméno je "data", záznam zvolit jako "lokální"

vstoupit do sekce "Nastavení FTP"
> zde nalezneme právě vygenerovaný FTP přístup: FTP jméno - je vždy tvořeno výše zvoleným jménem následovaným jménem domény (pouze tečky jsou nahrazeny podtržítky), a dále vygenerované FTP heslo - to si buď opíšeme a použijeme jak je anebo změníme (kliknutím na ikonku pera)

připojíme se na server pomocí jakéhokoli FTP klienta, např. do obyčejného prohlížeče napíšeme ve tvaru
ftp://zvolenejmeno_domena_cz:prislusneftpheslo@ftp.802hosting.cz
(v našem případě ftp://data_domena_cz:lkjsdhflkjhkjhsdf@ftp.802hosting.cz)
-> uvidíme celý náš prostor (včetně našich www!), takže nejspíše budeme chtít tohoto uživatele omezit pouze do adresáře např. "ftpdata", takže tento adresář nejdříve vytvoříme - v menu MS Exploreru se to provede stejně jako vytvoření nového adresáře: Soubor > Nová > Složka

vstoupit do sekce "Konfigurace WWW"
zde na řádku příslušného uživatele nalezneme v menu "Složka" i právě vzdáleně vytvořený adresář "ftpdata" - zvolíme jej a potvrdíme ikonkou pera na konci řádku (Akce).

Po několika minutách (každá změna konfigurace FTP se promítne do cca 15min) můžeme omezený ftp prostor vyzkoušet - připojíme se na něj opět ftp klientem (např. stejně jak bylo popsáno o pár řádků výše) a měli bychom již vidět pouze prázdný adresář. To znamená že již omezení funguje. Můžeme do něj zkusit nahrát a číst data. Je-li třeba tak v sekci "Nastavení FTP" upravíme u tohoto FTP přístupu práva např. pouze pro čtení.
Nyní můžeme v případě potřeby vytvořit analogicky další účty a další adresáře, doporučuji však jejich počet zvážit a je-li to možné tak nechat sdílet skupinám uživatelům společné účty čímž se jejich počet minimalizuje.
Různé ftp účty mohou mít nastaveny k témuž adresáři různá práva čtení/zápisu.
Můžeme rovněž vytvořit jeden FTP účet pro funkci "správce dat" kterému ponecháme možnost plného přístupu do všech vytvořených adresářů - a to ponecháním nastavení složky na ".". Budou však viditelné i data vašich případných virtuálních webů, takže tento přístup je vhodný skutečně pouze pro správce celého hostingového účtu.
Aby data nebyla žádným způsobem viditelná ve vytvořených virtuálních webech tak doporučujeme zajistit adresáře dodatečně souborem .htaccess anebo u citlivějších dat už z důvodu nekryptovaného FTP přenosu zajistit jejich dodatečnou ochranu dat zakryptováním.

...další často kladené otázky (FAQ)navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah