volba jazyka / language selection:


802.cz - internet telefon televize


navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah


přihlášení do systému 802.cz:podporaČasto kladené otázky (FAQ)

V této sekci naleznete odpovědi na často kladené otázky, doporučujeme si tuto sekci projít před kontaktováním našeho dohledového centra, můžete tímto způsobem vyřešit problém jednoduše a za zlomek času.

Vyhledat dotaz/odpověd:

Co je považováno za poruchu?

Obraz není kvalitní nebo "kostičkuje"
Občasné kostičkování je vlastností digitálního přenosu a nelze jej zcela eliminovat. Pokud dochází ke kostičkování v únosné míře tj. šestkrát za hodinu, pak se nejedná o reklamovatelnou závadu. U některých programů může čas od času docházet k přechodnému zhoršení kvality - pokud tento stav trvá delší dobu, doporučujeme nahlásit tento stav formulářem pro hlášení poruchy.

Set-top box se zaseknul nebo obrazovka zčernala
Vypojte set-top box z el. sítě na dobu delší než 10 sekund a následně jej vyresetujte do továrního nastavení. Pokud se vám tento problém nepodařilo odstranit, tak zkontrolujte, zda-li máte set-top-box připojen pomocí SCART nebo HDMI. Pokud máte set-top box připojen pomocí HDMI, tak je toto nutné nastavit v nastavení. Do nastaveni VIDEA se dostanete tak, že vypojíte set-top box z el. sítě na dobu delší než 10 sekund, při nabíhání startovacích bublinek zmáčknete tlačítko MENU a dále ve VIDEO => Video Output selection vyberete jaké rozlišení vaše TV podporuje. Pokud problém přetrvává, tak prosím vyzkoušejte jiný kabel pro připojení mezi set-top boxem a vaší TV.

Set-top box nenastartoval v pořádku
Vypojte set-top box z el. sítě na dobu delší než 10 sekund a následně jej vyresetujte do továrního nastavení. Pokud set-top box startuje a skončí na první červené bublince, tak vypojte a zapojte ethernetový kabel u set-top boxu a u zásuvky, která vám byla nainstalována. Pokud problém přetrvává, přepojte do této zásuvky PC a zkontrolujte, zda na ní funguje internet - pokud ne, kontaktujte naše dohledové centrum.

Prodleva při přepínání programu
IPTV má oproti analogovému vysílání delší prodlevy při přepínání kanálů - doba prodlevy cca 2-3 vteřiny je běžná. Dále se při přepínání může objevit hvízdání ve zvuku, může dojít k zastavování nebo zčernání obrazu. Toto je vlastnost digitálního vysílání. Zčernání obrazu opravíte tak, že zmáčknete tlačítko reset na vašem ovladači (červené tlačítko vlevo dole). Pokud je hvízdání ve zvuku opravdu intenzivní, kontaktujte naše dohledové centrum.

Nefungují některé programy
Je možné, že ve výjimečných případech může mít některý z programů výpadek. Pokud to z naší strany lze zjistit dopředu, budete o této skutečnosti informováni na tomto webu v sekci ostávky a výpadky. Jedná-li se o delší nefunkčnost a není-li o výpadku žádná zmínka v této sekci, doporučujeme nahlásit tento stav formulářem pro hlášení poruchy.

Set-top-box nereaguje na příkazy z ovladače nebo reaguje špatně
Vypojte set-top box z el. sítě na dobu delší než 10 sekund a následně jej vyresetujte do továrního nastavení. Jestliže potíže stále přetrvávají, vyzkoušejte jiné tužkové baterie v ovladači, nejlépe nově zakoupené.

...další často kladené otázky (FAQ)navigace: volba jazyka | přihlášení | hlavní menu | podružné menu | obsah